Samolot medyczny- latająca intensywna terapia


transport_samolotem_medycznym_-air_med_escort Samolot medyczny- latająca intensywna terapia

Samolot medyczny

Transport samolotem medycznym (ang. air ambulance) to rozwiązanie dedykowane dla Pacjentów wymagających szczególnej opieki. Wyposażenie takiego samolotu jest porównywalne z wyposażeniem w oddziale intensywnej terapii. W ten sposób możemy transportować chorych wymagających m.in. oddychania przy pomocy respiratora, a także tych, wymagających specjalnej hermetyzacji kabiny do tzw. “poziomu morza”. Kabina ciśnieniowa zapewnia hermetyzację do poziomu lotniska (nawet do poziomu morza), co pozwala na bezpieczny transport chorych z bezwzględnym przeciwwskazaniem do jakichkolwiek zmian ciśnienia podczas transportu (np.: odma, choroba dekompresyjna, odklejenie siatkówki).

Załoga medyczna

Pacjent znajduje się pod opieką polskiego zespołu medycznego (lekarza anestezjologa i pielęgniarki/pielęgniarza specjalisty anestezjologii i intensywnej opieki).
ZAPEWNIAMY:
Opiekę lekarsko – pielęgniarską na najwyższym profesjonalnym poziomie oraz sprzęt i środki medyczne  odpowiednie do stanu zdrowia Pacjenta:

defibrylator
respirator
monitor EKG
pulsoksymetr SaO2
kapnograf ETCO2
nieinwazyjny (NIBP) i inwazyjny (IBP) pomiar ciśnienia krwi
pompy infuzyjne
glukometr
termometr
materac próżniowy
leki i środki pielęgnacyjne niezbędne na czas transportu